Aantal zonnepanelen

Aantal zonnepanelen

Als u hebt besloten om zonnepanelen op uw dak te plaatsen, is de volgende vraag natuurlijk: hoeveel panelen wil ik op mijn dak? De keuze van het aantal zonnepanelen wordt bepaald door een aantal zaken. In de eerste plaats natuurlijk door de bereidheid en de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen. Naast financiële grenzen, zijn er de fysieke grenzen van de locatie: de beschikbare oppervlakte voor het plaatsen van de panelen. Naast deze financiële en fysieke aspecten, zijn de oriëntatie van de locatie op de zon, de efficiency van de geïnstalleerde panelen, en de kwaliteit van de panelen factoren die van belang zijn bij de bepaling van het aantal zonnepanelen.

De investering

Als een gemiddeld gezin van plan is om het gehele elektriciteitsverbruik te betrekken van de eigen zonnepanelen heeft de cliënt ongeveer zonnepanelen nodig die een gebruik dekken van ongeveer 3500 kWh per jaar. Een goed zonnepaneel (260 Wp) levert ongeveer 221 kWh, omdat in Nederland de gemiddelde opbrengst per 1 Wp (Watt piek) ongeveer 0,85 kWu oplevert. Dit betekent een totale behoefte van 3500/221= 16 zonnepanelen. Hiervoor kost een gemiddeld gezin tussen € 4000 en € 8000, afhankelijk van de kwaliteit van de zonnepanelen en de kosten van installatie, inclusief aanpassingen en andere benodigdheden als omvormers, kabels, montagematerialen e.d. Belangrijk om te bedenken bij de hoogte van de investering is het feit dat de Belastingdienst u beschouwt als een kleine zelfstandige, omdat hij niet alleen opwekt, maar ook terug levert aan het elektriciteitsnet. Dit betekent dat u de BTW die wordt betaald over de aanleg van het systeem kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Gezien de geringe hoeveelheid die u aan het net terug levert, hoeft u geen BTW te betalen over de stroom die u zelf ‘ verhandelt’ (Kleine Ondernemings Regeling).

Oriëntatie op de zon

In Nederland levert 1 Wp max. 1 kWh op, maar dit is alleen het geval wanneer er sprake is van optimale omstandigheden. Dat wil zeggen: optimale temperatuur (25 ᵒ C), schone maximaal licht doorlatende panelen, en recht invallend zonlicht. Aan deze omstandigheden wordt nooit geheel voldaan. De gemiddelde opbrengst van goed geplaatste panelen is ongeveer 0.85kWh per 1 Wp. Als het dak waarop de panelen geplaatst worden niet precies op het zuiden is geplaatst, en niet de optimale hoek heeft t.o.v. invallend zonlicht, neemt de opbrengst af, en is er dus een navenant groter aantal zonnepanelen nodig. Bij een optimaal functionerend PV-systeem zullen er perioden zijn dat het systeem meer energie levert dan dat u nodig heeft. In dat geval is het mogelijk het teveel aan opgewekte stroom tegen een vast vergoeding terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Fysieke ruimte

Een zonnepaneel heeft een afmeting van ongeveer 165 x 99 cm, dat is iets meer dan 1.5 vierkante meter. Voor een aantal van 16 zonnepanelen is ongeveer 25 m2 nodig, is die ruimte niet beschikbaar, dan zal er verhoudingsgewijs ruimte voor een minder groot aantal zonnepanelen zijn. Men kan natuurlijk in dat geval ook kiezen voor plaatsing van panelen waarvan een minder grote opbrengst is te verwachten, maar dan heeft men meer oppervlakte aan zonnepanelen nodig om de gewenste capaciteit te halen. Dat verhoogt de gemiddelde prijs per opgewekte kWh.

Uw Duurzame Installateur heeft verstand van Zonnepanelen

Zo hoeft u geen belasting te betalen op de afschrijving van de zonnepanelen. Dit kan in uw geval leiden tot een voordeel van maximaal 25% bij uw vennootschapsbelasting en maximaal 52% bij uw inkomstenbelasting. Wilt u meer weten over de voordelen van zonnepanelen voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze Duurzame Installateurs.