Asbest eraf zonnepanelen erop

Asbest eraf zonnepanelen erop

Gefeliciteerd!

Dankzij de subsidieregeling genaamd Asbest eraf Zonnepanelen erop!  van uw provincie komt u eindelijk van uw asbest af. Let op: niet elke provincie heeft nog subsidie. 

De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

In de provincies Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland is nog (beperkt) budget beschikbaar. Aanvragen van de regeling in Noord-Holland en Drenthe kon tot 1 september 2016. In Friesland is de regeling verlengd. Toekenning gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen. In de overige provincies is de regeling volledig uitgeput.

Subsidies

De overheid beloont ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie. Daardoor betaalt u uiteindelijk zelf maar een klein deel van de daadwerkelijke investering. In gunstige gevallen heeft u die binnen vier jaar terugverdiend. De regeling is nu verder versoepeld! 50% meer subsidie op zonnepanelen per vierkante meter, het minimum te saneren dak is fors kleiner geworden, de subsidiepot per bedrijf is verdubbeld! Ook gebouwen die een agrarische bestemming hebben gehad vallen nu onder de regeling! Dus asbest eraf zonnepanelen erop.

asbest eraf zonnepanelen erop

Asbest eraf, Zonnepanelen erop

De belangrijkste spelregels:

  • Agrarische bedrijven en voormalig agrarische bedrjiven komen in aanmerking
  • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak voor de zonnepanelen
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimumoppervlakte 250 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 15000 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok

Hoe kan Uw Duurzame Installateur u helpen?

Uw Duurzame Installateur heeft ruime ervaring in het plaatsen van zonnepanelen op grote gebouwen. Door de samenwerking te zoeken met partijen die veel verstand hebben van constructie hebben diverse aangesloten duurzame installateurs al ettelijke duizenden panelen op daken van stallen kunnen plaatsen. De ondernemer weet dat hij op den duur van het asbest af moet, en dat het mooi zou zijn wanneer hij eens wat aan de energierekening kan doen. Met behulp van de overheid en Uw Duurzame Installateur slaat hij 3 vliegen in 1 klap. Het milieu is natuurlijk de grote winnaar van deze regeling! Niet verkeerd, in een tijd waar er toch extra kritisch naar de ecologische foot-print van de agrarische bedrijven wordt gekeken.

Meer over deze stimuleringsregeling www.asbestvanhetdak.nl