Brandblusser controle

Brandblusser controle

Sinds de Nederlandse Norm NEN2559 in 2001 in werking trad, bent u als bedrijf of instelling verplicht jaarlijks controle uit te laten voeren op uw brandblusser en haspels en, waar nodig, laten reviseren, door een REOB-erkend onderhoudsbedrijf. De REOB staat voor de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen. Uw Duurzame Installateur kan deze brandblusser controle voor u uitvoeren.

 

Wat is NEN2559?

De NEN2559 schrijft voor dat er iedere 5 jaar een uitgebreide brandblusser controle moet plaatsvinden en dat de inhoud van nat- en droogschuimblussers moet worden vervangen. Na 10 en na 15 jaar dient er een complete revisie te worden gedaan, waarbij de onderdelen die aan vervanging toe zijn, worden vervangen. Na 20 jaar hoeft er geen controle meer plaats te vinden, maar moet de brandblusser buiten gebruik worden gesteld en vervangen worden door een nieuwe.

In de bovengenoemde norm is tevens opgenomen welke onderhoudsprocedures moeten worden gevolgd, welke controles moeten worden uitgevoerd en welke werkzaamheden er moeten plaatsvinden. De Gemeenten laten de uitvoering van deze norm controleren door de Brandweer.

 

Brandblusser controle bij particulieren

Wettelijk gezien hoeven particulieren hun brandblusser niet verplicht te laten controleren. Het is echter wel raadzaam om de brandblusser regelmatig na te laten kijken. Bovendien eisen steeds meer verzekeringsmaatschappijen dat er een onderhoudscertificaat wordt overlegd voordat het object verzekerd wordt.

 

Kosten

De kosten van een brandblusser controle zijn afhankelijk van het aantal te controleren brandblussers per locatie. Een enkele controle kost gemiddeld €20,00 – €25,00. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor de onderdelen die eventueel vervangen moeten worden en in sommige gevallen voorrijkosten. Bij meerdere brandblussers op één locatie, dalen de kosten per apparaat flink. Mocht u het onderhoud te duur vinden, bedenk dan eens wat een ongeluk zou kosten!

Wil je meer informatie over de wettelijk verplichte brandblusser controle, de kosten ervan of over de werkwijze, neem dan hier contact op met de specialisten van Uw Duurzame Installateur.