uw-duurzame-installateur-logo 48 aangesloten
installateurs

Een waterstof batterij? Ook voor bedrijven? 

In de grootscheepse energietransitie maken de batterijen voor de opslag van zelfopgewekte energie een flinke opmars. Iedereen wil op elk moment immers kunnen profiteren van duurzaam opgewekte energie. Met waterstof batterijen kan deze energie maanden worden bewaard en later worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk voor bedrijven geheel zelfvoorzienend in hun energie te worden. 

‘Groene’ waterstof batterijen

Waterstof batterijen zetten de overschotten aan stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen om in waterstof via elektrolyse. Zodra er vraag is naar stroom en dit niet aan de zonnepanelen kan worden onttrokken, kan de batterij dit leveren door de waterstof via een brandstofcel weer om te zetten naar elektriciteit en warmte. 

Langdurige opslag waterstof

Voordeel van waterstof batterijen is dat ze zeer goed pieken en dalen in de energielevering uit natuurlijke bronnen als de wind en zon kunnen opvangen. Ze zijn namelijk in staat hun energie langdurig op te slaan. De opslag in waterstof is bovendien veel efficiënter en ook goedkoper dan via andere soorten batterijen. Juist voor bedrijven kan het daardoor interessante opties bieden. Hoewel deze batterijen zelf ook een groot percentage energie verbruiken – wat nodig is om de elektrolyse op gang te brengen –  weegt dat vaak niet op tegen de winst die ze kunnen opbrengen. 

 

Pilots gelanceerd
De uitrol van deze technologie staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog niet zo veel bedrijven die dergelijke waterstof batterijen kunnen leveren, maar in Nederland zijn er al wel een aantal pilots en proefopstellingen gestart bij diverse bedrijven, gemeenten en ‘slimme huizen’. Daar wordt nu uitgebreid ervaring opgedaan met de toepassing ervan. En ook wordt er al geëxperimenteerd met zonnepanelen die direct waterstof uit de lucht kunnen halen waardoor de batterijen nog efficiënter kunnen worden. 

 

Of de waterstof batterijen op grote schaal kunnen worden uitgerold als alternatief voor groene opslag is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid van groen opgewekte energie. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van deze technologie.

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook