Duurzaam ondernemen, van het gas af

Duurzaam ondernemen, van het gas af

Duurzaam ondernemer, bent u al van het gas af? Wij leggen graag uit hoe

Ondernemers spelen een grote rol in de landelijke energietransitie. Daarin gaan we met zijn allen stapsgewijs af van het gas, reduceren de uitstoot van CO2 en werken toe naar een circulaire energiehuishouding. De overheid verplicht bedrijven zelfs al om energiemaatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. 

Heeft u al maatregelen genomen voor duurzaam ondernemen? Bijvoorbeeld door minder gas te gebruiken of zelfs volledig van het gas af te koppelen? Of weet u niet precies hoe u dat verduurzamen intern moet organiseren? Wij vertellen u hoe u dat gestructureerd aanpakt.

Eerst plan, dan actie
Meteen investeren in nieuwe duurzame installaties kan, maar het is verstandiger om eerst een verduurzamingsplan voor het bedrijf te maken. Betrek daarbij uw pand, het terrein en alle vormen van mobiliteit die worden gebruikt.

Hanteer in het plan van aanpak de volgende principes: 

  1. Meten is weten: breng de totale energiehuishouding in kaart, zoals verwarming, verlichting, klimaatregeling en mobiliteit. Inventariseer het verbruik tot op ruimte, afdeling, apparaatniveau en lichtbron per jaar, maand of zelfs dag. Alles monitoren zorgt ervoor dat het effect van duurzamere maatregelen direct zichtbaar wordt. Alles monitoren zorgt ervoor dat het effect van duurzamere maatregelen direct zichtbaar wordt. 
  1. Verminder energieverbruik: Monitoring laat meteen zien waarop valt te besparen. Bijvoorbeeld door betere isolatie van ramen, muren en gevels. Of door het vervangen van TL- en gloeilampen door LED’s. Ook anders omgaan met apparaten levert een belangrijke bijdrage. Berucht is het sluipverbruik van stand-by apparaten; dat kan oplopen tot 1/3 van hun totale energieverbruik. Denk ook aan verlichting en verwarming die tot in de avond en weekends onnodig aan blijven staan. Slimme klimaatbeheersingssystemen kunnen daar een oplossing voor geven.   
  1. Energie duurzaam opwekken: Investeer vervolgens in duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld in zonnepanelen voor de opwekking van de eigen stroom. Of vervang de complete cv-installatie voor een warmtepomp plus lage temperatuurverwarmingsradiatoren. Omdat deze installatie stroom verbruikt, is het wel belangrijk om deze aan een groene stroombron te koppelen. 

Extern advies
Met een doordacht plan wordt helder waar de grootste energiewinst kan worden behaald. Bovendien is het een goed middel om medewerkers bij het proces te betrekken. Blijkt een goede energie-inventarisatie lastig of is uw bedrijf erg groot, overweeg dan een speciale duurzame energieadviseur in de arm te nemen. De investering haalt u er vaak al snel uit.