Een WTW systeem in mijn bedrijf? Kan dat?

Een WTW systeem in mijn bedrijf? Kan dat?

Bedrijven kunnen veel milieuwinst halen door hun ventilatiesysteem te koppelen aan een WTW systeem, oftewel een warmte-terugwin unit. Bij normale ventilatiesystemen gaat de warmte van afgezogen lucht namelijk goeddeels verloren. Bij WTW wordt die warmte juist hergebruikt. Toegepast op grote schaal kan het rendement dan ook aardig oplopen. Dergelijke WTW systemen vormen meestal een onderdeel van Balansventilatie waarbij de afgevoerde vervuilde lucht in balans is met de hoeveelheid vers aangevoerde lucht.

Werking WTW systeem

Bij een warmte-terugwin unit zorgt een speciale warmtewisselaar ervoor dat de warmte van de lucht die uit ruimtes wordt afgevoerd, wordt overgedragen op de binnenstromende verse lucht. Zo is deze vrijwel meteen op de juiste temperatuur waardoor er geen energie van gas of elektriciteit nodig is. Er bestaan ook WTW systemen die het opwarmen van water regelen volgens dit principe. Het rendement van dergelijke installaties kan al snel oplopen tot wel 90%.

Balansventilatie en vraaggestuurd WTW

De modernste WTW systemen zijn vaak onderdeel van Balansventilatie en werken vraaggestuurd; via sensoren meten ze de kwaliteit van de lucht en regelen daarop automatisch de aanvoer van verse lucht in kwaliteit en hoeveelheid. Voorwaarde voor de introductie van een dergelijk systeem is wel dat het toegepast wordt in een luchtdicht gebouw, waar dus geen ongewenste luchtstromen binnenkomen. Het systeem moet verder in capaciteit goed zijn afgestemd op de ruimtes en dagelijkse gebruiksbehoeftes.

Vaak zijn er ook mogelijkheden om zo’n systeem in zones op te delen, die elk zijn ingericht op bepaalde niveaus van ventilatie. Zo zullen er voor koel- en productieruimtes andere waardes nodig zijn dan voor kantoren.

Regelmatig onderhoud WTW

Bij dergelijke WTW- en balanssystemen moet gedacht worden aan investeringen vanaf €5000-€8000. Houd ook rekening met de nodige onderhoudskosten, want regelmatig zal het systeem moeten worden nagekeken en filters moeten worden vervangen om de luchtkwaliteit constant en op peil te houden. Of een WTW installatie op een bestaand ventilatiesysteem kan worden aangebracht, kan uw lokale duurzame installateur voor u bekijken.