energielabel C en A

energielabel C en A

Bedrijven moeten naar energielabel C en later zelfs naar A: start daarom nu met energiebesparen!

Vanaf 2023 moeten kantoorpanden groter dan 100m2 minimaal aan de voorwaarden voor energielabel C voldoen. In 2030 is dat zelfs label A. Dat betekent dat deze panden over drie jaar een Energie-Index van 1,3 of nog lager moeten hebben. De besparende maatregelen moeten dus dan al zijn doorgevoerd en resultaat hebben gehad. Voldoet het pand straks niet aan de gestelde eisen, dan mag het geen kantoorfunctie meer hebben. Daarom is het verstandig nu al na te denken over mogelijke verbeterslagen om straks aan de wettelijke norm te voldoen. 

Start nu met verduurzamen
Elke ondernemer kan het huidig toegekende energielabel voor zijn pand checken op www.ep-online.nl. Wie wil gaan starten met verduurzamen, zal dus na moeten denken over besparende alternatieven voor verlichting, verwarming, ventilatie, stroomvoorziening en de warmwaterhuishouding in het pand. Denk aan het installeren van zonnepanelen – of pak dat collectief aan met andere bedrijven op het terrein-, het plaatsen van een warmtepomp en het vervangen van traditionele verlichting door LED’s. En ook isolatie van wanden, daken en ramen vormen effectieve maatregelen.

Monitoren en beheersen
Zet ook slimme meters en speciale energiemonitoringtools in om inzichtelijk te maken hoe het energieverbruik per dag, week of maand verloopt. Op welke momenten is dat het hoogst? Welke apparaten trekken veel stroom? Is er ook sprake van sluipverbruik door allerlei apparaten die continu op stand-by staan? En is verlichting, koeling of verwarming van ruimtes echt nodig als deze niet of nauwelijks worden gebruikt? Deze gegevens laten zien op welke punten valt te besparen zodat er maatwerk maatregelen kunnen worden genomen. 

Mik hoog
Met een verduurzamingsplan in de hand, kan gericht worden geïnvesteerd in CO2 reducerende maatregelen. Mik daarbij meteen op Label A, als dat in de mogelijkheden ligt.  Momenteel kunnen bedrijven profiteren van de Energie-investeringsaftrek (EIA), wat nu investeren ook aantrekkelijk maakt. 

Inschakeling energiespecialist
Een bezuinigingsplan maken kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Gelukkig zijn er tal van onafhankelijke energieadviseurs en duurzame installatiebedrijven die kunnen inventariseren waar er mogelijkheden liggen. Voor nu en voor straks, zodat daarmee trapsgewijs naar energielabel C en later label A kan worden toegewerkt.