In 5 stappen naar gasloos wonen

In 5 stappen naar gasloos wonen

Het is duidelijk, we moeten met zijn allen van het gas af. Dat doen we om zo de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Het merendeel van onze huishoudens is echter nog op het gas aangesloten, maar de overheid streeft ernaar om dat aantal in 2030 drastisch te hebben verminderd. Zo is bij nieuwbouw gasloos wonen al een verplicht uitgangspunt. En in 2050 moeten zelfs alle huizen van het gas afgekoppeld zijn.

Naar verwachting zal de prijs van ons gas langzamerhand gaan stijgen, daarom is het verstandig om nu al over te stappen op gasloos wonen. Maar hoe pak je dat aan?

1: Isoleren

De eerste en belangrijkste stap is beginnen met isoleren. Wat niet aan warmte wordt gevraagd, wordt immers ook niet verbruikt. Door isolatie van dak, vloeren, ruiten en wanden blijft de warmte langer in huis. Bijkomend voordeel is dat het binnen ook aangenamer wordt. Houd wel rekening met genoeg ventilatie om de ophoping van ongezonde lucht te voorkomen.

2: Vervang gas

Vervang vervolgens de gasaansluiting door een alternatieve warmtebron. Dat kan bijvoorbeeld een warmtepomp zijn die warmte haalt uit de buitenlucht, bodem of terugwint uit ventilatielucht.

Veel steden bieden ook een aansluiting op een centraal warmtenet aan; de restwarmte van omliggende fabrieken of verbrandingsinstallaties wordt dan ingezet voor het verwarmen van bedrijfsruimtes en woningen.

Het koken op gas kan dan worden vervangen door elektrisch koken, waarbij de inductie kookplaat het allerzuinigst is.

3: alternatieve verwarming

In plaats van een warmtepomp is het ook mogelijk om infraroodpanelen te plaatsen als verwarming. Dit is vooral efficiënt in kleine ruimtes of voor het verwarmen van bepaalde delen in de kamer. Ze warmen snel op en geven heel gericht hun warmte af.

4: zonneboiler

Voor de levering van warm water voor de douche en keuken kan een zonneboiler worden geplaatst. Het zonlicht verhit via zonnecellen het water dan tot een aangename en bruikbare temperatuur. Vaak wordt dit gecombineerd met een warmtepomp.

5: zonnepanelen

Om een installatie als een warmtepomp te laten draaien, is er een percentage elektriciteit nodig. Haal je dat uit het reguliere elektriciteitsnet, dan wordt dat geleverd via fossiele brandstoffen. Nog groener ben je dus bezig als je je eigen energie opwekt met zonnepanelen of daarvoor windenergie benut. Op die manier kun je vrijwel energieneutraal overstappen op gasloos wonen.

Goed advies is het halve werk

Niet alle woningen zijn meteen geschikt voor een overstap op gasloos wonen. Meestal zijn daar een aantal aanpassingen voor nodig, denk aan de juiste vorm van isolatie en een nieuwe bekabeling voor je elektra als je bijvoorbeeld op inductie gaat koken. En ook de rendementen op de investeringen zullen per huishouden verschillen. Het is daarom verstandig een duurzame installateur in de arm te nemen voor een huisscan en maatwerk advies.