In het kort over de Nen 3140 keuring

Uw elektrische installatie wordt continu gebruikt in uw bedrijf. Door dit gebruik komt warmte vrij.
Door de inwerking van deze warmte op uw installatie kan op den duur brand ontstaan.
Levensgevaarlijk voor uw medewerkers en desastreus voor uw bedrijf.  Een slecht onderhouden elektrische installatie is maar al te vaak de oorzaak van brand.
Daarom stellen veel verzekeraars een NEN3140 keuring verplicht. 
Om gedekt te zijn tegen de verschrikkelijke risico’s van brand moet u deze NEN 3140 keuring periodiek laten uitvoeren.

Maar zegt u zelf: U wilt uw medewerkers en uw bedrijf toch geen onnodig risico laten lopen?

Uw zekerheid

Wat kan ik verwachten bij het laten doen van een NEN3140 keuring?

U maakt met ons een afspraak. Wij komen bij uw bedrijf langs om uw elektrotechnische installaties en apparaten te keuren. Dit doen we visueel, door metingen en zogenaamde beproevingen. Daarbij kunnen we ook gebruik maken van thermografische metingen. Dit is niet verplicht maar helpt wel om te zien of er in de installatie warmteontwikkeling ontstaat die er niet thuis hoort. De elektrische apparaten keuren we ook. Soms zie je al meteen dat een apparaat niet goedgekeurd kan worden en soms komen we er pas achter door een meting.

Wanneer we de keuring gedaan hebben ontvangt u binnen de met ons afgesproken termijn uw rapportage. Wij geven per installatie en apparaat een beoordeling. Wanneer er iets aan moet worden gerepareerd of gewijzigd geven wij dit in 3 risico-categorieën aan ( A, B, of C). Daarmee kunt u zien welke aanpassingen de hoogste prioriteit hebben.

De Feiten

Voldoe ik na de NEN3140 keuring aan mijn verantwoordelijkheden?

Heb ik dan mijn aansprakelijk risico beperkt?  Wanneer u de keuringsperiodes aanhoudt die uw verzekeraar voorschrijft en de in onze rapportage voorgeschreven gebreken hebt laten repareren dan voldoet u aan uw verplichtingen richting uw verzekeraar en heeft u uw aansprakelijkheidsrisico beperkt.

Hoe vaak moet ik mijn elektrische installatie een NEN3140 keuring laten ondergaan?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw installatie is, hoe de kwaliteit is van de installatie en in wat voor een omgeving deze staat. Onze keurmeester kan voor uw installatie aan de hand van een scoringslijst precies aangeven hoe vaak u uw installatie moet laten keuren volgens de NEN3140 norm. Vaak stellen verzekeraars ook eisen. Vaak is de tijdsduur tussen de keuringen 1, 3 of 5 jaar. Afhankelijk van het risico.

meer informatie

over ons

Zitten jullie in de buurt?

Onze installateurs zitten altijd bij u in de buurt. Wanneer u uw adresgegevens bij ons achterlaat neemt onze installateur die het dichtst bij u gevestigd is contact met u op. Zo betaald u nooit onnodig veel reiskosten.

Ligt mijn bedrijf stil als jullie deze keuring uitvoeren?

De elektrotechnische installatie die wij keuren is uiteraard tijdens de keuring buiten bedrijf. Wij stemmen onze keuring helemaal met u af zodat u nooit onnodig lang stil ligt. Bedenk hierbij dat wanneer uw elektrische installatie uitvalt door gebreken, uw bedrijf veel langer stil ligt en de kosten waarschijnlijk veel hoger zijn.

Waarom moet ik voor jullie kiezen?

Wij zijn een professioneel bedrijf met een lange staat van dienst. Wij zoeken altijd naar betere, innovatieve, effectievere manieren om ons werk nog beter te doen. Ons keuringspersoneel heeft de verplichte opleidingen voor het mogen doen van een NEN3140 keuring succesvol doorlopen. Bij ons weet u dus dat we weten waar we mee bezig zijn. Wel zo’n veilig idee.

Wat moet ik zelf regelen om een NEN3140 keuring te laten plaats vinden?

U maakt met ons een afspraak. Samen stemmen we datum en tijdstip met u af. Zorgt u er voor dat wij goed bij de elektrische installatie kunnen komen. Dit scheelt onnodig tijd dat uw installatie buiten gebruik is en bespaart u op onze arbeidsuren. Wanneer er op hoogte gekeurd moet worden, stem dit dan af met ons. Wij weten dan of we ladder of steiger moeten meenemen. Een goede voorbereiding samen met ons zorgt ervoor dat de NEN3140-keuring niet onnodig lang zal duren.

Wat kost een NEN3140keuring?
Dit hangt uiteraard af van de grote van de installatie en de moeite die wij moeten doen om de keuring te doen. Bij 80% van de bedrijven ligt de investering in een NEN3140 keuring en rapportage tussen €2500 en €5000 euro. Wij berekenen graag voor uw wat de kosten voor uw bedrijf zijn.