Met slimme meters kunt u slimmer ondernemen

Met slimme meters kunt u slimmer ondernemen

Inmiddels hebben alle kleine ondernemers een verplichte slimme meter en ook veel grootverbruikers gaan hierop over. Het is niet alleen praktisch dat de meterstanden automatisch worden doorgegeven aan de energieleverancier, het maakt het ook mogelijk om slimmer te gaan ondernemen. Want inzicht en sturing leveren niet alleen CO2 besparingen op, ook maken ze het mogelijk in geldelijke zin winsten te behalen. 

Realtime energiedata

Omdat de slimme meter een digitale meter is, leest hij de actuele standen in en werkt niet op basis van schattingen en herberekeningen achteraf. Dat betekent dat ondernemers het eigen energieverbruik ook realtime kunnen volgen. Naast het dagelijkse verbruik en de kosten, is ook de impact van energiebesparende maatregelen direct af te lezen. Meestal is daar wel een koppeling met een monitoringssystemen of energieverbruiksmanager voor nodig.

Monitoring sytemen

Dergelijke monitoringtools zijn zeer geavanceerd en worden meestal op maat ingeregeld. Zo kan het energieverbruik per machine, productielijn, afdeling of ruimte nauwkeurig worden gevolgd. Worden ruimtes niet gebruikt en staat de verwarming daar toch op vol vermogen aan? Of blijven er allerlei lichten branden in het weekend? De gegevens laten direct zien hoeveel kWh en euro’s er met de minuut worden verspild. En ze laten zien op welk moment en door welke machine de meeste energie wordt gevraagd. Met deze cijfers in handen is daar direct op te sturen. 

Momenteel zijn er allerlei monitoringtools op de markt die inzicht geven in o.a. :

het verbruik van gas, water en licht

de prestaties uit zonnepanelen (incl. % teruglevering)

de prestaties uit warmtepompen

de prestaties uit windenergie

de prestaties van laadpalen

Zuiniger ondernemen met slimme meters

Slimme meters maken het ook makkelijker om wekelijkse of maandelijkse streefwaardes in te stellen voor energieverlaging. Een stap verder is om deze meters te koppelen aan slimme gebouwbeheersystemen die verwarming, koeling, ventilatie en verlichting automatisch afstemmen op het daadwerkelijke gebruik van ruimtes. 

Verder zijn de gegevens uit de slimme meters ook noodzakelijk voor de door de overheid verplichte rapportages, zoals gekoppeld aan de informatieplicht voor bedrijven die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken.