Nen 3140 keuring

Nen 3140 keuring

NEN 3140 keuring door Uw Duurzame Installateur

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140 norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende of gecertificeerde installateur. Uw Duurzame Installateur beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140 keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen. Klik hier voor een offerte of lees nog even verder.

 

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 keuring bestaat uit drie verschillende onderdelen waarmee een veilige bedrijfsvoering bewerkstelligd dient te worden:

 1. Elektrisch gereedschap moet veilig en bruikbaar zijn
 2. Elektrische installaties dienen veilig te zijn en geen gevaar te vormen voor werknemers
 3. Werknemers en gebruikers van de elektrische bedrijfsmiddelen dienen duidelijk geïnstrueerd te zijn over het veilig gebruiken van deze middelen.

Elektrische bedrijfsmiddelen die gekeurd moeten worden volgens NEN 3140:

 • Elektrisch handgereedschap
 • Elektrische, verplaatsbare werktuigen
 • Handlampen en verplaatsbare lampen
 • Verplaatsbare, elektrische apparaten (bijv. koelkasten, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers, stofzuigers, etc.)
 • Verplaatsbare kabels, zoals verlengkabels en haspels
 • Verplaatsbare, elektrische inrichtingen, zoals bouw- en zwerfkasten

 

Waarom is de NEN 3140 keuring zo belangrijk?

De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en de arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet  kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur regelmatig laat controleren!

 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid na keuring?

Na de keuring kunt u hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet natuurlijk wel regelmatig gebeuren.

Welke apparaten vallen onder NEN 3140?

Hierbij moet gedacht worden aan alle apparaten waar een stekker aan zit! Van koffiezet apparaat tot boormachine, van decoupeerzaag tot magnetron, van verlengsnoer tot zaagmachine en van stofzuiger tot een haakse slijper. Het geldt voor zowel 230 volt als 400 volt.

Welke installaties vallen onder NEN 3140?

 Onder NEN 3140 vallen grote machines en ook volledige bedrijfsinstallaties.

 

Aan welke eisen moeten een NEN 3140 Keurmeester voldoen?

Een NEN 3140 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.nen 3140 keuring

 

Hoe vaak moet een NEN 3140 keuring plaatsvinden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140 keuring ondergaan. Kantoormaterieel moet elke 3 jaar een keuring ondergaan. Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

 

Waar zijn de kosten van een NEN-3140 keuring van afhankelijk?

Dat hangt van verschillende factoren af:

 • De tijd die er besteedt moet worden aan het opnemen op locatie.
 • De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
 • De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 3140 keuring.

Wilt u meer informatie over NEN 3140 keuringen of wilt uw een keuring laten uitvoeren? Neem dan contact op met de specialisten van Uw Duurzame Installateur.