Logo_UDI birthday 54 aangesloten
installateurs

Wek eigen stroom op, kies zakelijk voor een windturbine

Er zijn steeds meer windmolens te vinden langs de kust en in ons landschap en ze wekken een aanzienlijk deel van onze groene stroom op. Het principe is simpel; via de aerodynamisch ontworpen wieken wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische stroom. In principe is het een onuitputtelijke bron van schone energie. Leent de locatie van een bedrijf of fabrieksterrein zich ervoor, dan is een eigen kleine windturbine dan ook uitstekend in te zetten voor de eigen stroomvoorziening.  

Alle dagen stroom

Het voordeel van een eigen windmolen is dat die vooral in de wintermaanden volop energie kan leveren omdat het juist in deze maanden veel waait. Zonnepanelen bieden in die periode dan juist minder rendement. Daarom wordt bij veel bedrijven gekozen voor een hybride combinatie van zonnepanelen en windturbines. Vooral in landelijk gebied en bij boerenbedrijven vormt dat een uitkomst. 

Bij kust en rivier

Het rendement dat een windturbine kan leveren, is uiteraard afhankelijk van de liggen van het perceel. Zo zal aan de kustprovincies meer wind worden gevangen dan landinwaarts. En ook bij rivieren is dat meer dan bij bosrijke omgevingen. Voor het plaatsten van windmolens op eigen terrein is uiteraard een vergunning nodig van de gemeente. 

Opbrengst kleine windmolen

Afhankelijk van de bedrijfs- en perceelgrootte zijn zakelijk kleine tot middelgrote windmolens het meest haalbaar en dus het meest interessant voor investering. Dit zijn windmolens met een spanwijdte van ca. 15 meter. Deze hebben meestal een gemiddelde windsterkte van 5 meter per seconde nodig voor een goede werking. De aanschaf betreft een paar duizend euro tot 10-20.000 euro, afhankelijk van de diameter van de rotorbladen en het type generator. Er zijn bijvoorbeeld windmolens te koop met een diameter van 12 meter die bij een gemiddelde windsnelheid van 5m/s ongeveer 33.000 kWh per jaar opleveren. 

Zakelijk eigen windturbine kopen

Het zakelijk kopen van een windturbine kan direct via een fabrikant of benader een speciaal bemiddelingsbureau dat ook de coördinatie, installatie en het onderhoud kan regelen. Ook een aantal energiemaatschappijen bieden zakelijk windturbine plaatsing aan. 

Alternatief

Zelf geen ruimte op het perceel of staat het bedrijf in een bebouwde omgeving? Er zijn ook tal van mogelijkheden om een eigen windturbine op een windpark te leasen of kopen (of een deel daarvan) in ruil voor stroom.

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook