uw-duurzame-installateur-logo 51 aangesloten
installateurs

1 juli 2015 – Ontslaan wordt moeilijker en BTW terug naar 21%

Op 1 juli 2015 gaat er veel veranderen. Het BTW-tarief op arbeid gaat weer naar 21%.  Ook veranderd er van alles met betrekking tot ontslag en (tijdelijke) contracten.

Waar moet je rekening mee houden:

BTW tarief naar 21%

Aan de tijdelijke regeling van het BTW tarief van 6% op arbeidskosten voor verbouwingen komt op 1 juli 2015 een einde. 1 juli 2015Zorg dan ook dat de klant hiervan op de hoogte is. Loopt het werk vertraging op of ben je net gestart? Informeer je klant. Een hoger BTW tarief kan als een grote verrassing komen.

Voer het goed door in de administratie. Zorg dat je werknemers er van op de hoogte zijn. Vergeet het niet in elk geautomatiseerd systeem aan te passen.

Ontslag – Wet Werk en Zekerheid

De 3 belangrijkste wijzigingen met betrekking tot ontslag:

1. Tijdelijke contracten

De mogelijkheid om tijdelijke contracten te verlengen zonder dat een vast contract ontstaat, wordt gewijzigd. Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer op maximaal drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten krijgen of maximaal twee jaar (2 jaarcontracten) achtereenvolgend. Daarna moet het contract worden omgezet naar een vast dienstverband. In contracten van maximaal 6 maanden mag ook geen proeftijd meer staan.

2.     Ontslag

Het UWV toetst ontslag alleen nog maar bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bij andere redenen voor ontslag wordt het getoetst door de kantonrechter. Hierbij wordt gevraagd om een compleet dossier van de werknemer.

3.     Transitievergoeding

Transitievergoeding (=ontslagvergoeding) moet betaald worden aan alle werknemers die worden ontslagen en twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Dit geldt voor werknemers met een vast contract , maar ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Dit geldt dus ook voor uitzendkrachten. Een transitievergoeding moet vanaf 1 juli worden betaald bij ontslag via UWV en ontslag via kantonrechter.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte wordt berekend naar het aantal gewerkte jaren van de werknemer. Voor de eerste 10 jaar krijgt men een derde maandsalaris per jaar. Voor alle jaren daarna een half maandsalaris per jaar. Als je als werkgever aantoonbaar investeert in goede scholing en andere activiteiten voor de werknemer kunnen deze kosten er van worden afgetrokken.

Voor werknemers ouder dan 50 jaar en langer dan 10 jaar bij je hebben gewerkt geldt een overgangsregeling. Zij hebben tot 2020 recht op 1 maandsalaris per jaar.

Heb je vragen over de bedrijfsvoering van jouw installatiebedrijf? Neem dan contact op.

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook