uw-duurzame-installateur-logo 51 aangesloten
installateurs

Door economische groei en de toename van de wereldbevolking zal het energieverbruik tegen 2030 naar verwachting zijn verdubbeld. Dat houdt een grote uitdaging in: hoe gaan we in die hoge vraag voorzien en beperken we de impact ervan op het milieu?

ecocalculator

Nexans is een van de wereldleiders in de kabelindustrie en helpt haar klanten die uitdagingen onder ogen te zien, in elke markt en op elk zakelijk gebied. Samen een passend antwoord vinden op de gemeenschappelijke zorgen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op elk niveau in de waardeketen beter aan de behoeften van klanten voldoen.

Een concrete oplossing voor significante energiebesparing

Een van de bijdragen aan de behoeften op het gebied van duurzame ontwikkeling is de Nexans’ EcoCalculator. Deze vrij toegankelijke en revolutionaire online tool biedt de mogelijkheid om de beste laagspanningskabel te kiezen op basis van economische, ecologische en sociale criteria.

Met de EcoCalculator kan gedetailleerd worden berekend welk voordeel kan worden behaald uit een door Nexans voorgestelde oplossing met een grotere kabeldoorsnede. De berekening van de EcoCalculator is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 1010 en de internationale standaards IEC 60287 en IEC 60228. Een grotere kabeldoorsnede zorgt tijdens de gebruiksfase van de kabel namelijk voor minder energieverlies door het Joule-effect.

 

“Het rendement van de gekozen geoptimaliseerde kabeloplossing is vaak minder dan 2 jaar.”

 

Na het ingeven van de nodige parameters, geeft de EcoCalculator exact weer welke grotere kabeldoorsnede voordeliger is en waarom. Zo wordt aangegeven hoeveel KWh energie en euro’s per jaar de klant kan besparen maar ook hoe lang het duurt tot deze alternatieve kabelkeuze zichzelf terugbetaalt én wat de uiteindelijke winst is, rekening houdend met de levensduur van de installatie.

Vermindering van CO2-uitstoot

Bovendien geeft de tool zelfs weer hoeveel minder CO2 wordt uitgestoten dankzij de voorgestelde kabeloplossing, in kg equivalent CO2. Deze informatie is een must voor iedereen die zijn ecologische voetafdruk of die van zijn klanten wil reduceren.

Veiligheid en bescherming van het leven

Omdat Nexans ook steeds aandacht schenkt aan het menselijke aspect van haar producten, is er nog een derde criterium verbonden aan de EcoCalculator: waar mogelijk stelt deze namelijk een halogeenvrije versie voor. Bij brand generen deze kabels geen giftige uitstoot en zorgen ze ook voor een lagere rookdichtheid waardoor de evacuatie veiliger kan verlopen en het werk van de hulpdiensten aanzienlijk wordt verlicht.

De EcoCalculator is opnieuw een bewijs van Nexans’ focus op de snel evoluerende behoeften van haar klanten: het voorzien van duurzame producten en oplossingen met betrekking tot veiligheid en een beter milieu.
www.nexans.nl/ecocalculator

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook