uw-duurzame-installateur-logo 51 aangesloten
installateurs

Meer verantwoordelijkheid voor u als installateur.

Vanaf 1 Juli 2016 wordt de nieuwe NEN 1010 norm voor laagspanningsinstallaties van kracht. Deze norm geeft installateurs in Nederland richtlijnen over de elektrotechnische installaties conform het Bouwbesluit.  Aan deze norm is maar liefst 6 jaar gewerkt om tot consensus te komen voor een norm die voldoet aan de uitdagingen van morgen waaronder zonnepanelen, elektrisch rijden, smart grid installaties. Of zoals Power Quality specialist Sjef Cobben het onlangs verwoorde: “De onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van toestellen/installatie en het openbare net wordt groter.”

Wat is er gewijzigd?

De nieuwe norm wordt er helaas niet gemakkelijker op en ook niet eenvoudiger in taalgebruik. Daarnaast krijgt u als installateur meer verantwoordelijkheid en zult u zelf meer inschattingen moeten maken.

12 werkgroepen met vertegenwoordigingen uit de industrie en installatietechniek hebben nu de NEN 1010/2015 op basis van een aantal uitgangspunten gewijzigd:

–        Het groeiende gebruik van elektronica thuis en op de werkplek. Producten gevoeliger voor overspanning en invloed op de kwaliteit van het net.

–        Groei van elektrische energie door gebruik van zonnepanelen en elektrische auto’s

–        Zoveel mogelijk de Nederlandse bepalingen beperken.

–        De norm omvormen van instructies tot uitvoering naar doelbepalingen , wat meer ruimte geeft voor eigen invulling.

Hierbij dient u als opdrachtgever / installateur een aantal zaken in acht  te nemen die vooraf door de NEN met het ministerie zijn afgestemd.

  1. Als opdrachtgever mag u nu al  de nieuwe versie van de NEN1010/2015 als eis neerleggen in uw ontwerp/ nieuwbouw.
  2.  De NEN1010/2015 dekt niet alle normeringen af voor de bouw van uw utiliteitspand. Zo heeft het Bouwbesluit zijn eigen normering bijv. op het gebied van vluchtwegen en daarbij behorende producten als noodverlichting. Deze hebben voorrang op de NEN1010. Daarnaast staan er in de NEN1010 bepalingen die niet van toepassing zijn op het Bouwbesluit omdat het hier bijvoorbeeld gaat om onderhoud en/of uitbreiding van de installatie.
  3. Als u als installateur renoveert in een bestaand pand, dan zou de oude norm van kracht blijven, mits het gebruik van het pand na ingebruikname niet is veranderd.  (Na de officiële presentatie in sept jl.  is over deze interpretatie al veel discussie ontstaan.  De NEN kan u hier uitsluitsel over geven.)nen 1010

De voornaamste aanpassingen waar u bij laagspanningsinstallaties rekening mee dient te houden zijn o.a.:

–        Aanscherping van de beveiliging van installaties tegen overspanning.  In Nederland vinden er gemiddeld per KM2 per jaar 2,5 blikseminslagen plaats ! Apparatuur dient hiervoor te worden beveiligd

–        Verbeteren van bescherming tegen elektromagnetische straling en interferentie op de installatie en apparatuur in een gebouw.

–        Beveiliging- en beschermingsmaatregelen.  30% van de branden in gebouwen ontstaat door zogenaamde vlambogen in de installatie.  Extra beveiliging wordt aanbevolen.

–        Aandacht voor de invloed van zonnepanelen op het openbare net.  ( spanningsopdrijving op  het net mag niet te hoog zijn)

–        Verhogen van de veiligheidsaspecten in medische ruimtes en patiëntenomgevingen.

–        Meer ruimte voor flexibel installeren. De voorwaarde bij deze nieuwe installatieconcepten is dat de veiligheidsnorm hierbij niet lager is dan wanneer aan de NEN1010 wordt voldaan.  Dit geldt bijvoorbeeld bij het gebruik van buigzame leidingen.

Kortom; de nieuwe NEN1010/2015 haakt in op de ontwikkelingen van vandaag maar geeft geen eenduidig beeld over te volgen normen.  U zult als installateurs hierin dus duidelijk uw eigen koers moeten varen.  De NEN en Uneto VNI zullen u hierin zeker kunnen ondersteunen.

De NEN 1010 is grotendeels afgeleid van de  internationale IEC 60364. Uiteraard conformeren wij ons als internationale speler conformeert LEGRAND zich uiteraard met al zijn producten en systemen aan deze norm.

Voor meer informatie of vragen over de nieuwe NEN1010 kunt u zich richten tot:

elektrische-installaties@nen.nl

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook