uw-duurzame-installateur-logo 51 aangesloten
installateurs

De overheid wil ontslag per 1 juli 2015 voor de werkgever goedkoper, makkelijker, sneller en eerlijker maken. Maar hoe makkelijk en goedkoop wordt het nou echt? Is het slim om nog even te wachten tot deze datum?

Ontslag per 1 juli 2015 via twee routes:

  • Via het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische reden of door langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Via de kantonrechter voor de overige redenen.

Als werkgever kan je dus niet zelf meer bepalen waarvoor je kiest. Hierdoor krijgt iedereen  een zelfde behandeling.

Wederzijds goedvinden

Het blijft mogelijk om onderling een ontslag/beëindigingsovereenkomst te sluiten. Dit kan per 1 januari 2015 alleen schriftelijk. De werknemer heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Als werkgever moet je daar je werknemer op wijzen.

Het wordt niet makkelijker

Door het sociaal akkoord wordt ontslag per 1 juli niet makkelijker. In het ontslagstelsel staan vaste opzeggingsredenen. Als je een werknemer om een andere reden wil ontslaan, is daar geen ruimte voor en wordt de aanvraag afgewezen.

Ook moet je een uitgebreid dossier hebben en aantoonbaar aan herplaatsing van de werknemer hebben gewerkt.

Vroeger kon je nog iemand ontslaan ‘omdat het gewoon niet meer werkt’. Nu gaat de kantonrechter daar niet meer mee akkoord. Maatwerk behoort niet meer tot de mogelijkheden van de rechter. Je hebt dus een beter en compleet dossier nodig om iemand te ontslaan. Je mag in hoger beroep gaan tegen een afgewezen ontslagaanvraag. Maar dit brengt natuurlijk allemaal juridische rompslomp en kosten met zich mee.

Een werknemer mag per 1 juli in ook hoger beroep gaan tegen het ontslag wat door de kantonrechter is goedgekeurd.

Wel goedkoper “Van gouden handdruk naar transitievergoeding”

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag een transitievergoeding (de oude ontslagvergoeding).

Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan.

De afspraken over de transitievergoeding zijn:

  • De werkgever betaalt deze vergoeding aan een werknemer die 2 jaar of langer bij de werkgever heeft gewerkt.
  • De vergoeding wordt per dienstjaar opgebouwd. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dit is 1/2 maandsalaris per dienstjaar als een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.
  • De vergoeding mag maximaal € 75.000 zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.
  • De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Zijn er tijdens het dienstverband kosten gemaakt voor scholing voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Dan kan de werkgever deze ook aftrekken. Dit geldt alleen als de werknemer hiermee instemt.

Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) komt tot 2020 een overgangsregeling. Zij hoeven dan pas een transitievergoeding te betalen vanaf 1 mei 2013. Als zij in mei 2016 een werknemer ontslaan die al 20 jaar in dienst is, hoeven zij dus toch maar over drie jaar een transitievergoeding te betalen.

50+’ers

Werknemers vanaf 50 jaar en ouder kunnen rekenen op een bijzondere regeling tot 2020, zij krijgen een hogere vergoeding. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • De werknemer moet minimaal 10 jaar werkzaam zijn bij het bedrijf en het bedrijf moet minimaal 25 werknemers in dienst hebben.

Jonge werknemers

Het is duidelijk dat deze regeling vooral is gericht op jonge werknemers, zij zouden hiermee eenvoudiger nieuw werk moeten vinden, waardoor ze geen grote financiële compensatie nodig hebben.

Hoe het na 2020 verder gaat is nog niet bekend.

Conclusie

Makkelijker wordt een ontslag per 1 juli 2015 niet. Het UWV en de kantonrechter hanteren strikte criteria voor ontslag. Als je daar niet aan voldoet, of dat met een slecht dossier niet goed kunt aantonen, zal je ontslagaanvraag waarschijnlijk eerder worden afgewezen.

Een ontslag kan wel goedkoper worden. Vooral voor werknemers die al erg lang in dienst zijn, kan het tienduizenden euro’s schelen om te wachten met ontslag tot de nieuwe regels ingaan. Al betaal je natuurlijk wel langer salariskosten omdat je het ontslag uitstelt.

Je kunt de tijd tot 1 juli wel benutten om nog even te werken aan het dossier.

 

Of het ethisch is om een ontslag uit te stellen tot je een lagere vergoeding mag geven, is een andere vraag. Meer weten? Neem contact met ons op en wij vertellen je graag meer.

 

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook