uw-duurzame-installateur-logo 51 aangesloten
installateurs

Wijzigingen UNETO-VNI per januari 2019

Naamswijziging:

De naam van UNETO-VNI wordt per 15 januari verandert naar Techniek Nederland. Hiervoor is gekozen omdat ze de leden sterker op de kaart kunnen zetten en daarom gekozen hebben voor een krachtige en vooral herkenbare naam voor de klant van de installateur.

Nieuw logo en huisstijl:

UNETO-VNI gaat vanaf 15 januari officieel het nieuwe logo van Techniek Nederland voeren.

Er wordt vanuit gegaan dat jij dat als installateur ook zsm doorvoert in het bedrijf. Denk hierbij aan uitingen op de website, briefpapier, etc.

De vereniging wil dat je uiterlijk op 1 juli 2019 dit hebt aangepast. Dit geldt niet voor de bedrijfswagens, ze willen deze (grotere) investering niet opdringen. Deze kosten zijn namelijk voor de leden zelf. UNETO-VNI adviseert dit wel zo snel mogelijk te doen in verband met herkenbaarheid.

Het nieuwe logo krijg je als lid van UNETO-VNI digitaal toegestuurd. Ook is het half december te downloaden op hun website.

Er wordt half december een pakket ter beschikking gesteld met onder andere een gevelbord, autostickers en een USB-stick met alle logo’s.

Brochures en folders van UNETO-VNI

Gebruik je op dit moment folders of brochures van UNETO-VNI? Deze kan je tot half 2019 blijven inzetten. Daarna worden deze officieel vervangen. Als je een sticker “gecontroleerd” hebt besteld in 2018 kan je deze in 2019 gewoon nog gebruiken.

Algemene Voorwaarden

Als lid van UNETO-VNI gebruik je hoogstwaarschijnlijk ook de Algemene Voorwaarden van hen. De ALIB en AVIC veranderen ook per 15 januari. Mocht je deze meesturen met offertes of facturen. Let hierop dat je de nieuwe voorwaarden mee gaat sturen. Als wij digitaal de nieuwe voorwaarden hebben, sturen we deze naar je op.

Lidmaatschapscriteria per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe lidmaatschapscriteria. Als bestaand lid van UNETO-VNI krijg je t/m 31 december de tijd om aan deze criteria te voldoen.

De criteria zijn alsvolgt:

  1. Vaktechnische kwaliteit

Vanaf 1 januari 2019 moeten leden aantonen dat zij beschikken over een kwaliteitsregeling voor het specialisme waarin ze hoofdzakelijk actief zijn. Ieder lid moet voor één hoofdactiviteit aan de juiste regeling voldoen.

Voorbeeld:

Is jouw hoofdactiviteit Elektrotechniek, dan moet je een van de volgende kwaliteitsregelingen hebben:

  • KviNL- erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen
  • KviNL-BRL 6000-01 Certificering Elektrotechniek individuele woningen
  • KviNL-BRL 6000-02 Certificering Elektrotechniek middelgrote installaties
  • KviNL-BRL 6000-03 Certificering Elektrotechniek Grote installaties
  • KviNL-erkenning Elektro laagspanningsinstallaties
  • Sterkin-erkenning elektrotechnische installateurs- en vergunningshouders (REI)

Klik hier voor een overzicht van alle specialismen met de daarbij horende kwaliteitsregelingen.

  1. Kwaliteit bedrijfsvoering

Dit betreft een uitbreiding van de gedragscode, die is er op dit moment al voor leden die actief zijn op de particuliere markt. Hier komen 2 eisen bij, een consumentenbeoordeling en het werken met een klachtenprocedure. Hierover heeft UNETO-VNI later meer informatie over.

Voor leden actief op de zakelijke markt gaat UNETO-VNI het criterium Kwaliteit Bedrijfsvoering invoeren. Daarnaast is de eis voor de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering verhoogd, van € 1.000.000 naar
€ 2.500.000 per geval en van € 2.000.000 naar € 5.000.000 per jaar.

Klik hier voor de Kwaliteit Bedrijfsvoering Zakelijke markt

Klik hier voor de Kwaliteit Bedrijfsvoering Particuliere markt

Mocht je in oktober 2019 nog niet aan deze criteria voldoen. Dan krijg je van UNETO-VNI (Techniek Nederland) bericht.

Controle nieuwe eisen

 2019 is een overgangsjaar. Er wordt daarom pas vanaf 2020 gecontroleerd of je wel aan de eisen voldoet. De controle op de Vaktechnische Kwaliteit wordt stelselmatig gecontroleerd of je nog aan de juiste regeling voor je hoofdactiviteit beschikt. Voor het criterium van de Kwaliteit Bedrijfsvoering wordt periodiek of ad-hoc (bij signalen) gecontroleerd of je aan alle eisen voldoet.

Delen
FacebookTwitterLinkedIn
Bekijk ook