Opbrengsten zonnepanelen

Opbrengsten zonnepanelen

De consument die overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen wil natuurlijk weten wat de opbrengsten zonnepanelen zijn. Niet alleen de hoeveelheid zonneschijn maar ook de capaciteit van de zonnepanelen bepaalt immers in hoeverre de zonnepanelen kunnen voorzien in de energiebehoefte van de consument. De opbrengst van een zonnepaneel kunnen we weergegeven in de hoeveelheid geleverde stroom (in kWh), of in het bedrag dat bespaard wordt op de rekening van de traditionele energieleverancier. Van beide volgt hieronder een beknopte schatting.

De stroomopbrengst van zonnepanelen

De maximale opbrengst van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp (Watt peak) per jaar. De nieuwste zonnepanelen hebben een capaciteit van tussen de 250 en 300 Wp per jaar. Dit maximale vermogen wordt bepaald onder ideale omstandigheden, d.w.z. onder ideale temperatuur (25ᵒC) en bij rechtinvallend licht. Die omstandigheid doet zich natuurlijk niet continu voor in Nederland. Daarom rekent men met een factor 0.85 (en soms zelfs 0.90) om de werkelijke opbrengst van een zonnepaneel te bepalen. Een goed zonnepaneel op een goed locatie geplaatst levert dus gemiddeld ongeveer 234 kWh (275 x 0.85) op aan stroom. In situaties waarin minder ideale omstandigheden bestaan, bijvoorbeeld bij schaduw van een boom of onder een minder ideale hoek ten opzichte van de zon, kan dit tot enkele tientallen procenten minder zijn. Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 3500 kWh uur per jaar aan stroom. Bij een ideale plaatsing van de zonnepanelen betekent dit dat voor een volledige dekking van de elektriciteitsbehoefte ongeveer 15 zonnepanelen (3500/275/0,85) nodig zijn.

Terugleveren

Als de zon uitbundig schijnt, en de bewoner gebruikt tegelijkertijd minder elektriciteit, leveren de zonnepanelen een overschot aan elektrische stroom. Deze stroom kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter van uw reguliere energiebedrijf in uw meterkast loopt dan terug. U ontvangt dan een netto lagere energierekening van uw energiebedrijf. De opbrengst van de zonnepanelen loopt in de loop van de tijd iets terug. Hoe beter de systemen hoe minder de kwaliteit terug loop. Orange Solar garandeert bijvoorbeeld voor de eerste 10 jaar een rendement van 90%, en voor de levensduur van 25 jaar een opbrengst van 80%.

De financiële opbrengsten zonnepanelen

De prijs voor elektriciteit is momenteel ongeveer 23 ct per kWh. Bij een gebruik van 3500 kWh per jaar en een systeem van zonnepanelen dat het gebruik dekt, valt dus een bedrag van ongeveer € 800 te besparen. De installatie van een systeem van 15 zonnepanelen kost ongeveer € 5000. Dat betekent dat de consument het systeem terugverdient in iets meer dan 6 jaar (5000/800). Als de prijzen van de elektriciteit stijgen, en dat eden ze de afgelopen tien jaar met 7% per jaar, dan is die termijn nog korter. De resterende levensduur van uw systeem gebruikt u dus eigenlijk gratis energie, bij een levensduur van 25 jaar betekent dat meer dan 17 jaar gratis stroom.

Terugleververgoeding

De energieleverancier ‘saldeert’ de opbrengst van de zonnepanelen van de client. Dat wil zeggen dat de waarde van de teruggeleverde energie van de rekening wordt afgetrokken: de electriciteitsmeter loopt terug. Pas als u meer dan 5000 kWh aan het net teruglevert kunt u ook daadwerkelijk een vergoeding krijgen voor de terugggeleverde stroom. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen, omdat u dan aanzienlijk meer produceeert dan de gemiddelde behoefte van een woning in Nederland. Het bedrag per kWh teruggeleverde stroom wordt contractueel vastgelegd in uw overeenkomst met het energiebedrijf. Omdat u stroom teruglevert aan het energiebedrijf beschouwt de Belasting dienst u als kleine ondernemer. Daarom hebt u recht op teruggave van de BTW die u betaalt voor de installatie. U dient daarvoor wel als zodanig bij de belastingdienst te zijn ingeschreven. Omdat de hoeveelheid BTW die u zou moeten heffen op de teruggeleverde stroom altijd onder het minimum voor kleine ondernemers zal blijven, hoeft u die niet aan de Belastingdienst af te dragen. (KOR, Kleine Ondernemers Regeling).

Uw Duurzame Installateur heeft verstand van Zonnepanelen

Zo hoeft u geen belasting te betalen op de afschrijving van de zonnepanelen. Dit kan in uw geval leiden tot een voordeel van maximaal 25% bij uw vennootschapsbelasting en maximaal 52% bij uw inkomstenbelasting. Wilt u meer weten over de voordelen van zonnepanelen voor uw bedrijf? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van onze Duurzame Installateurs.