thermische opslag

thermische opslag

Hoe werkt thermische opslag bij bedrijven? 

Overschotten van duurzaam opgewekte zonne- en windenergie kunnen nu niet lang worden bewaard en stromen automatisch naar het landelijke energienet. Bijvoorbeeld op zeer zonnige dagen. Momenteel zijn de industrie en wetenschap druk bezig daar oplossingen voor te bedenken. Thermische opslag is daar een goed voorbeeld van. Een technologie die voor bedrijven beslist interessant kan zijn om het energieverbruik en de gekoppelde kosten omlaag te brengen. 

Werking thermische opslag

Thermische opslag bestaat meestal uit een groot ondergronds opslagvat waarin water wordt gepompt dat is verwarmd via de stroom van zonnepanelen of windmolens. Dat gebeurt via warmtepompen en elektrische boilers. Omdat het vat op een bepaalde wijze is geconstrueerd, kan het die warmte meerdere maanden vasthouden met minimaal temperatuurverlies. Bij koude periodes wordt het warme water ingezet voor de verwarming van woningen of bedrijfspanden. Of de warmte kan weer worden omgezet naar elektriciteit. 

Steeds meer ontwikkelingen
Er bestaan ook thermische opslagsystemen die werken met een ander opslagmedium. Dan worden er synthetische oliën in plaats van water gebruikt, of gesmolten zout of oplossingen met glycol. Momenteel zijn er naast pilots met grote vaten voor energieopslag ook allerlei start-ups gaande waarbij voor thuisgebruik kleinere batterijen worden ontwikkeld die maximaal koelkastgrootte hebben. 

Verschil met WKO
De thermische opslag van energie is net wat anders dan Warmte Koude Opslag (WKO). Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van warm water dat is opgeslagen in de bodem voor de verwarming van huis of bedrijf. Alleen is dit WKO-water al op een natuurlijke wijze verwarmd, omdat het uit de grond wordt gehaald. Via een warmtewisselaar wordt de energie verbruikt en bijvoorbeeld als verwarming ingezet. Of het wordt gebruikt om ruimtes te koelen in de zomer. 

Thermische opslag al toepassen?
Hoewel de ontwikkelingen ronde de thermische opslag momenteel snel gaan, zijn er nog geen pasklare thermische opslagsystemen op de markt. Wel zijn er een aantal grootschalige pilots gaande waar bedrijven mogelijk in kunnen participeren. WKO-systemen zijn al wel te installeren.