Verbeterde subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Verbeterde subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Vanaf 1 juli 2014 is de bestaande subsidieregeling Asbest eraf Zonnepanelen erop voor agrariërs sterk verbeterd!

Stimuleringsregeling

Er zijn nu 3 situaties mogelijk waarin u in aanmerking komt voor deze asbest eraf zonnepanelen erop stimuleringsregeling.

 • U ben agrariër;
 • U heeft een agrarisch bedrijf gehad;
 • U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;

Dit betekent een forse vergroting van de potentiële doelgroep!Asbest eraf zonnepanelen erop

Voor de stimuleringsregeling die vanaf 1 juli 2014 van kracht is, gelden de volgende zaken:

 • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak ( dit is dus fors verhoogd!);
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen;
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak ( Dit is dus een stuk minder dan in de oude regeling!);
 • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie ( Dit is fors verhoogd!);
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok;
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt;
 •  Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.;
 •  Aanvragers die geen agrariërs zijn, kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten;

 

Regelingen

Al met al is Asbest eraf Zonnepanelen erop,  een zeer interessante regeling voor de agrarische bedrijven en agrarische woonblokken bij u in de buurt!  Breng uw potentiële klanten hier dus snel van op de hoogte. Kijk voor de volledige regeling op www.asbestvanhetdak.nl . De regeling kan per provincie licht verschillen.

Een aantal leden van Uw Duurzame Installateur heeft al flinke successen geboekt met de oude stimuleringsregeling Asbest eraf zonnepanelen erop.

Eén daarvan is Draaijer Installatietechniek uit Elburg. Zij hebben bijvoorbeeld samenwerking gezocht met een aannemer die sterk vertegenwoordigd was in het agrarische segment. Samen hebben zij een aantal mooie projecten opgeleverd!

Voor meer informatie, neem hier contact met ons op!