Industrieverlichting

Industrieverlichting: veilig en efficiënt

Goede verlichting is van essentieel belang op iedere plek gentle space 2waar gewerkt wordt. Als de verlichting ‘klopt’ kunnen mensen hun werk beter uitvoeren en zullen hun prestaties beter zijn. In een industriële werkomgeving is verlichting ook van groot belang als het gaat om veiligheid. Zonder de juiste industrieverlichting kunnen er gevaarlijke situaties optreden en zelfs ongelukken zijn niet ondenkbaar. Niet voor niets bestaan er NEN-normen voor werkplekverlichting. In de Arbo-wet is ook informatie opgenomen over de eisen voor verlichting. Zo raadt de Arbo-wet voor magazijnen een verlichtingssterkte aan van 200 tot 800 lux; uiteraard is voor iedere werkplek een andere hoeveelheid en soort verlichting ideaal. Industrieverlichting voor een magazijn zal er anders uitzien dan verlichting voor een productiehal, kantoor of een HACCP-ruimte.

Industrieverlichting voor efficiëntie

 

Bedrijfshallen, productiehallen, magazijnen, HACCP-ruimtes – net als iedere andere werkplek vragen deze ruimtes om goede verlichting. Alleen dan kunnen medewerkers hun werk goed doen. Onderzoek in de metaalindustrie bood opzienbarende uitkomsten bij de inzet van meer licht. De prestaties gingen met 16 % omhoog en de productiviteit met 8%. Daarnaast daalde het aantal fouten met 29% en het aantal ongevallen met 52%!
Bij industrieverlichting speelt de levensduur van de verlichting ook een rol. In de eerste plaats omdat industrieverlichting die langer meegaat, in principe ook kosteneffectiever is. Bij productieprocessen of assemblagelijnen die door moeten lopen, is het vroegtijdig moeten vervangen van verlichting echter extra belastend. Hierdoor moet de productie immers stilgelegd worden buiten ingepland onderhoud door! Bij de keuze voor industrieverlichting is extra aandacht voor levensduur en behoud van kwaliteit tot aan het einde van de levensduur dus onontbeerlijk.
Een ander punt om rekening mee te houden bij industrieverlichting is het gevolg van eventuele lampbreuk. Uiteraard kan lampbreuk gevaren opleveren voor medewerkers. Rondvliegend glas kan in bepaalde productieomgevingen daarnaast echter rampzalige gevolgen hebben; denk aan splinters glas in het eindproduct! Hier kan rekening mee gehouden worden door zogeheten gesloten armaturen te gebruiken. Ook bestaan er lampen met een speciale coating, die het glas bij elkaar houdt in geval van lampbreuk.
Voor industrieverlichting in een productieomgeving waar met voedsel wordt gewerkt en hygiëne dus van groot belang is, bestaat ook verlichting met waterdichte armaturen.

magazijnverlichting

Industrieverlichting levert winst

 

Goede industrieverlichting kan u winst opleveren op vele fronten. Zoals gezegd kan de juiste industrieverlichting bijdragen aan verhoging van uw productiviteit en het veilig laten verlopen van uw productieprocessen. Door de juiste industrieverlichting kunt u ook aanzienlijk besparen op uw energiekosten: o.a. door combinatie met bewegingsmelders kan iedere ruimte altijd optimaal verlicht worden. In sommige ruimtes zijn zo besparingen tot maar liefst 70% mogelijk!

Voor uw medewerkers levert goede industrieverlichting winst als het gaat om hun welzijn. Licht heeft een groot effect op mensen. Mensen die hun werk uitvoeren bij ongeschikte industrieverlichting, kunnen last krijgen van allerlei klachten.Daarnaast kunnen medewerkers een algemeen gevoel van onbehagen ervaren, wat hun werkplezier en –motivatie niet ten goede zal komen.

Uiteraard stelt iedere omgeving eigen eisen aan industrieverlichting. Wilt u uw industrieverlichting optimaliseren, vraag dan uw Duurzame Installateur om vakkundig advies!

Vraag GRATIS testopstelling aan

Delen
FacebookTwitterLinkedIn