WKO voor bedrijven? Wat zijn de voordelen?

WKO voor bedrijven? Wat zijn de voordelen?

Een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie vormt een duurzame manier van energievoorziening. Bij dit systeem wordt warmte opgeslagen in diepe bodemlagen en later weer vrijgegeven voor het verwarmen van een gebouw. Dit kan ook andersom met koelen. Het grondwater wordt dan ingezet als buffer voor het vasthouden van de energie. Vaak wordt zo’n installatie gecombineerd met een warmtepomp om de warmte of koeling door het gebouw te verdelen. Een WKO systeem kan in zeer grote omvang worden opgezet waardoor hele terreinen en wijken zijn te verwarmen. 

Hoe werkt een Warmte Koude Opslag precies? 

Bij dit systeem worden diep in de bodem warmte- en koudebronnen aangelegd. In de warmtebron wordt bijvoorbeeld water van zo’n 14 graden opgeslagen. Door de isolerende zand- en kleilagen van de omgevende grond, blijft dit vrijwel constant op temperatuur. In de winter kan de warmte uit deze bron worden aangesproken en via warmtewisselaars worden omgezet in warm water voor transport naar woningen en bedrijven. 

Ook koelen

Tijdens het distributieproces koelt het water vanzelf weer af, en dat wordt vervolgens weer in een koudebron in de bodem opgeslagen. Tijdens warme periodes wordt dit ingezet om woningen te koelen. Dat water warmt tijdens de distributie vanzelf weer op en gaat vervolgens weer de warmteopslag in. Op die manier is de WKO-cyclus in balans. 

Voordelen WKO: comfortabel en emissieloos

De WKO techniek is voor veel bedrijven interessant omdat het een emissieloos gebouwbeheer mogelijk maakt. Het is daarmee goed in te zetten als maatregel om aan de minimale normering Energielabel C te komen. Het systeem is niet alleen bij nieuwbouw toe te passen, ook is het zeer geschikt voor oudere panden. 

Combinatie LTV en HTK

Verder wordt deze vorm van energievoorziening door gebruikers als zeer prettig ervaren, vooral omdat het doorgaans wordt gecombineerd met Lage Temperatuur Verwarming en Hoge Temperatuur Koeling. Om optimaal te profiteren van de prestaties, is het wel aan te bevelen dit door een partij met uitgebreide kennis van zaken te laten installeren.