Functionerings-, eindejaars- en beoordelingsgesprekken, hoe doe je het goed?

In veel organisaties worden functionerings-, eindejaars- en beoordelingsgesprekken gehouden. Meestal zo tussendoor, of even tijdens een bakje koffie of gewoon omdat het ‘moet’. Maar wat bespreek je, wat is het verschil tussen deze gesprekken? En welke doelen moeten ze bereiken?

 

Functionerings-, eindejaars- en beoordelingsgesprekken zijn allemaal instrumenten die je als bedrijfseigenaar kunt gebruiken om de prestaties en wensen van werknemers te bespreken. Ze hebben enkele overeenkomsten, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen.

 

Het doel van alle drie de soorten gesprekken is werknemers feedback te geven over hun prestaties en vast te stellen op welke gebieden zij zich kunnen verbeteren. Maar vergeet ook niet je eigen functioneren!

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken moeten op regelmatige basis gevoerd, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal. Ze duren meestal korter dan andere soorten gesprekken. Ze zijn informeel en tweerichtingsverkeer in communicatie.

 

Het doel van een functioneringsgesprek is de werknemer te helpen beter te functioneren en zijn samenwerking met leidinggevende te optimaliseren.

 

Voor werkgevers, ze kunnen een idee krijgen van wat er gaande is op de werkvloer of de processen die van invloed kunnen zijn op het succes of falen van het bedrijf in zijn geheel.

Eindejaarsgesprekken

Eindejaarsgesprekken worden meestal één keer per jaar gehouden, aan het eind van het kalenderjaar of het fiscale jaar. Ze bieden jou als werkgever de gelegenheid om de algemene prestaties van een werknemer in de loop van het jaar te beoordelen.

 

Eindejaarsgesprekken helpen jou als werkgever de huidige prestaties van een werknemer te beoordelen en zaken boven tafel te krijgen die voor verbetering vatbaar zijn.

Beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken zijn vergelijkbaar met functioneringsgesprekken, maar ze hebben vaak een formelere structuur en zijn echt gericht op specifieke doelen of doelstellingen die een werknemer moet bereiken.

Beoordelingsgesprekken helpen jou als werkgever om doelen en doelstellingen voor de toekomst vast te stellen.

Altijd gericht op feedback en presentaties

Welk type gesprek je ook voert, het doel is altijd om feedback te geven die de werknemer helpen zijn prestaties en werkplezier te verbeteren. Indien correct uitgevoerd, kunnen alle drie soorten gesprekken voordelig zijn voor zowel de werkgever als de werknemer.

 

Voorbereiden van het gesprek

Wanneer je een functionerings-, eindejaars- of beoordelingsgesprek plant, houd dan rekening met de volgende tips:

 

  1. Stel duidelijke doelen voor het gesprek. Wat wil je bereiken?

 

  1. Zorg ervoor dat je over alle relevante informatie beschikt. Dit omvat prestatiegegevens, feedback van collega’s, etc.

 

  1. Bereid het gesprek voor. Dat betekent nadenken over wat je wilt zeggen en hoe je het wilt zeggen.

 

  1. Wees eerlijk en open tegen je werknemers. Zij moeten weten waar ze staan en wat ze moeten doen om te verbeteren.

 

  1. Moedig werknemers aan om feedback te geven. Zo krijgt je een beter inzicht in hun behoeften en hoe zij hun eigen prestaties en die van jou zien.

 

  1. Zorg voor follow-up na het gesprek. Stuur een samenvatting van het gesprek naar de werknemer en zorg ervoor dat je eventuele toezeggingen nakomt.

 

Met deze tips kunt je ervoor zorgen dat je functionerings-, eindejaars- en beoordelingsgesprekken productief en effectief zijn.

 

Deel dit bericht:
Aansluiten?

Samen beter worden!

Dat is niet alleen ons antwoord op concurrentie. Het is onze belofte aan jou.