Reken je echt met de juiste kostprijs?

Reken je echt met de juiste kostprijs_Blog Uw DuurzameI nstallateur

Op dit moment kunnen veel installateurs het werk niet aan. Alle monteurs zijn zo goed als volledig bezet. Prachtige tijden zou je zeggen. Maar reken je als installateur wel met de juiste kostprijs? Ofwel: Draait je bedrijf wel zo goed als je denkt?

Om je hierbij te helpen hebben wij onze ervaring en visie op de interne kostprijsberekening in dit artikel beschreven.

Er zijn verschillende manieren van kostprijsberekening. We gaan in op een eenvoudige kostprijsberekening, een uitgebreide kostprijsberekening en de kostprijsberekening voor klein werk.

 

Eenvoudige kostprijsberekening

 (Alle salarissen + overige kosten) / (Totaal aantal uren van de monteurs)

Om een beeld te krijgen bij wat dit betekent in een installatiebedrijf nemen we de kostenstructuur van het fictieve bedrijf: ETB Balans BV als voorbeeld.

ETB Balans is een installatiebedrijf met in het totaal 25 medewerkers:
– 1 directeur/eigenaar;
– 6 medewerkers ‘binnen’ als projectleider, werkvoorbereider of administratie
– 12 monteurs
– 6 hulpmonteurs

Indirecte personeelskosten:

Directeur Management Fee (inclusief auto en pensioen) €120.000,-
Projectleiders, werkvoorbereiders, administratie €420.000,-

Totaal €540.000,-

Omdat deze medewerkers niet direct omzet maken noemen we bovenstaande de indirecte personeelskosten.

 

Indirecte bedrijfskosten (ofwel overige kosten):

Huur €50.000,-
Energie €5.000,-
Afschrijvingen €90.000,-
Onderhoud €15.000,-
Autokosten €60.000,-
Verkoop- en reclamekosten €10.000,-
Algemene kosten €70.000,-

Totaal €300.000,-

 

Personeelskosten monteurs:

12 monteurs €690.000,-
6 hulpmonteurs €180.000,-

Totaal €870.000,-

Omdat deze medewerkers direct omzet maken noemen we dit de directe loonkosten.

Alle kosten

Nu hebben we alle kosten in beeld.

De totale kosten zijn dus €540.000+€300.000+€870.000 = €1.710.000,-

 

Kostprijs monteur

Om de kostprijs per uur van een monteur te berekenen, moet er bepaald worden hoeveel uren de monteurs bij elkaar per jaar kunnen werken. Er wordt standaard uitgegaan van 1.680 uur per monteur per jaar (netto 42 weken van 40 uur). Met de 18 monteurs van dit installatiebedrijf komt dit op een totaal van 30.240 beschikbare werkuren per jaar.

De laatste stap is de totale kosten te delen door het aantal uren:

€1.710.000/30.240 = €56,55 per uur.

De eenvoudige kostprijs voor dit installatiebedrijf is dus €56,55 per uur.

Let op:

Deze kostprijs hoeft niet voor jouw installatiebedrijf precies hetzelfde te zijn. Maar als je met je accountant door je jaarrekening loopt, zal je zien dat de kosten in deze berekening niet heel anders zullen zijn. Ga ervan uit dat de kostprijs van de gemiddelde monteur tussen de 55 en 60 euro ligt. Dit betekent dat als je een volledige bezetting hebt en je vraagt de kostprijs aan je klant, je alle winst die je wilt maken op je materiaal moet zijn. Dit betekent ook dat iedere euro die je minder per uur vraagt, je goed moet compenseren met marge op je materiaal. Maar, als je je uurprijs met een euro verhoogt, zie je dit direct in je resultaat. In dit geval gaat ETB Balans BV €30.000,- meer verdienen.

Uitgebreide kostprijsberekening

Directe kosten per uur + indirecte kosten (50% voor hulpmonteurs)

Als je op de eenvoudige manier je kostprijs berekent, stel je het niveau van alle monteurs gelijk. Dat is in praktijk natuurlijk niet het geval. Een leerling-monteur kost veel minder dan een technicus en kent een andere begeleiding. Om een reëler beeld van deze kosten te krijgen moet je nog iets verder doorrekenen. Dit heet een gedifferentieerde kostprijsberekening. Het gaat er hier om dat je de juiste kosten aan de juiste monteur toewijst. In dit geval gaan we er ook vanuit dat de hulpmonteurs maar beperkt worden doorbelast voor de indirecte kosten. Ze hebben veelal geen eigen auto, en ook de doorbelasting van de overige indirecte bedrijfskosten, kunnen lager zijn. Voor de doorbelasting van de indirecte kosten, gaan we ervan uit dat de monteurs volledig worden doorbelast, de hulpmonteurs half. De berekening is dan als volgt: Monteurs 12*1.680=20.160 uur; Hulpmonteurs (6*1.680)/2=5.040 uur. Voor het bepalen van de indirecte kostentarief, gaan we dus uit van 25.000 uren.

Indirecte personeelskosten:

€540.000,-/25.000 uren = €21,60,-

Indirecte bedrijfskosten:

€300.000,-/25.000 uren = €12,-

Totale indirecte kosten per uur €33,60

Vervolgens ga je de personeelskosten splitsen per type monteur.

Personeelskosten volledige monteurs:

Loonkosten €690.000,- / door het aantal uren 20.160

=

Directe Kosten per uur €34,25

+ indirecte kosten €33,60 =

Totale kostprijs voor een volledige monteur €67,85 per uur

Personeelskosten hulpmonteurs:

Loonkosten €180.000,- / door het aantal gewerkte uren 10.080

=

Directe Kosten per uur: €18,-

+ indirecte kosten (50% van €33,60=€16,80) =

Totale kostprijs hulpmonteur: €34,80 per uur

Als je deze berekening voor je zelf hebt gemaakt is het veel eenvoudiger om met een juiste uurprijs te rekenen.

 

Kostprijsberekening voor klein  werk

Indirect kosten + directe loonkosten

Algemeen aanvaard is dat klein servicewerk (tot 4 uur werk, gemiddelde klus van 2 uur), meer werkvoorbereiding en begeleiding vereist, dan regulier werk. Pas hier je kostprijs op aan, en wees ervan bewust in het werk. Bij klein servicewerk, moet de doorbelasting van de indirecte kosten hoger zijn dan bij regulier werk. Doorgaans is het administratieve proces rondom een klus van 2 uur, vergelijkbaar met een klus van 8 uur.

Stel dat er 1 werkvoorbereider, 2 monteurs plant en begeleidt voor het kleine werk. In ons voorbeeld waren de indirecte personeelskosten (ex directie) €420.000.

 • Een werkvoorbereider kost €70.000, deel dit door het aantal uren van 2 monteurs (2×1.680).
  €70.000/3.360 = €20,85 per uur
 • Directiekosten
  ((1.680 (aantal uren 1 monteur)/25.000 (zie berekening gedifferentieerde kostprijs)
  * €120.000/1.680) = €4,80 per uur
 • Administratie
  ((1.680/25.000*€70.000/1.680) = €2,80 per uur
 • Overige indirecte bedrijfskosten
  €12,- per uur
 • Directe loonkosten
  €34,25 per uur

Berekening:

Indirect kosten (€20,85 + €4,80 + €2,80 + €12,-) = €41,65

+ directe loonkosten € 34,25

De kostprijs klein servicewerk kostprijs voor dit installatiebedrijf is dus € 75,90 per uur. Deel deze kostprijzen en de berekeningen ook met je projectleider en werkvoorbereiders. Zodat ze altijd weten welk uurloon gevraagd moet worden.

Om echt stappen te kunnen maken heb je eerst inzicht in je eigen bedrijf nodig. Ook voor dit soort vragen en informatie kun je bij Uw Duurzame Installateur terecht. Al eerder publiceerde we het blog Installateur: Ben je te druk? Verhoog je prijs!

Whitepaper Uw duurzame Installateur gids

[av_button label=’Download het Whitepaper over Succesvoller ondernemen’ link=’portfolio,2270′ link_target=” size=’medium’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-2yv5t9′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

Deel dit bericht:
Aansluiten?

Samen beter worden!

Dat is niet alleen ons antwoord op concurrentie. Het is onze belofte aan jou.